Menu Wyszukiwanie w witrynie

MSSF16

Czy wiesz czym jest standard MSSF16?

Jeśli nie, chcielibyśmy przedstawić jego szczegóły. Od stycznia 2019 r. zmienią się zasady księgowania leasingu w przypadku spółek prowadzących sprawozdawczość zgodnie ze standardami MSSF. MSSF16 jest nowym standardem dotyczącym leasingu i zastąpi istniejący dotychczas MSR17.