Menu Wyszukiwanie w witrynie

Przepisy podatkowe

Polskie przepisy podatkowe oferują szereg korzyści dla korzystających z samochodu, w ramach leasingu operacyjnego.

Belastingregelgeving

Aby leasing samochodu mógł być podatkowo traktowany jako operacyjny, musi spełniać następujące warunki:

W ramach leasingu operacyjnego, w przeciwieństwie do wynajmu, wszystkie koszty dotyczące użytkowania stanowią koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy. Niepodatkowe koszty amortyzacji i ubezpieczenia, dotyczące przekroczenia limitu wartości inwestycji powyżej 20000 EUR, są administrowane przez leasingobiorcę.

Regulacje dotyczące podatku VAT są analogiczne dla samochodów użytkowanych w ramach leasingu operacyjnego oraz innych typów umów. W przypadku, gdy samochód użytkowany jest wyłącznie dla celów działalności gospodarczej VAT naliczony można w całości odliczyć. W przypadku, gdy jest on użytkowany zarówno dla celów gospodarczych oraz innych odliczenie przysługuje w wysokości 50%.