Menu Wyszukiwanie w witrynie

Rozwiązania serwisowe dla kierowców

Zwrot pojazdu

Po zakończeniu okresu użytkowania, pojazd jest zwracany do Business Lease.

+48 22 463 43 70

Chciałbym zwrócić samochód

Przed planowanym terminem zakończenia kontraktu prosimy o kontakt z Centrum Remarketingu celem umówienia zwrotu pojazdu. Sugerujemy kontakt nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym zwrotem pojazdu, co umożliwi nam odpowiednie zorganizowanie procesu.

Wystarczy kontakt telefoniczny na numer 22 463 43 70 lub mailowy: remarketing@businesslease.pl

Zwrot pojazdu odbywa się w Centrum Remarketingu w Warszawie przy ul. Puławskiej 609/615. Zwracany samochód będzie w Państwa obecności poddany oględzinom przez niezależnego rzeczoznawcę.

Ewentualne braki wyposażenia pojazdu lub jego ponadnormatywne uszkodzenia zostaną określone przez rzeczoznawcę zgodnie ze standardami zawartymi w podręczniku Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej dla samochodów osobowych i dostawczych na stronie Związku: http://pzwlp.pl/?m=podstrona&m_id=5&id=31.

Dla usprawnienia procesu oględzin i zminimalizowania obciążeń związanych ze stanem pojazdu lub brakiem elementów wyposażenia podajemy kilka cennych wskazówek:

1. Uprzejmie prosimy, aby upewnić się, że zwracany pojazd posiada aktualne badanie techniczne (informacja w dowodzie rejestracyjnym), a w przypadku jego braku prosimy o wykonanie badania przed zwrotem pojazdu.

2. Prosimy o upewnienie się, że wraz z samochodem zwrócone będą wszystkie elementy wyposażenia, z którymi pojazd był wydany, a w szczególności:

3. Należy pamiętać, że szkody w pojeździe muszą być naprawione przed zwróceniem samochodu.

4. Prosimy również, aby pojazd był czysty wewnątrz i na zewnątrz, co umożliwi szczegółowe oględziny stanu technicznego oraz powłoki   lakierniczej. Dodatkowe oznaczenia, napisy, znaki reklamowe umieszczone na szybach lub nadwoziu pojazdu powinny zostać usunięte w sposób niepozostawiający śladów uszkodzeń

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze zwrotem pojazdu prosimy o kontakt z Centrum Remarketingu.

Zapraszamy !

Chciałbym wykupić samochód

Prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Kierowcy pod numerem:

+ 48 22 463 43 70 lub mailowo: remarketing@businesslease.pl