Menu Wyszukiwanie w witrynie

Business Lease wygrywa prestiżową nagrodę Frost & Sullivan New Product Innovation Award 2015!

29-go czerwca Business Lease otrzyma od Frost & Sullivan prestiżową nagrodę European New Product Innovation Award. Przyznano ją za innowacyjne produkty Business Lease, takie jak Privatelease.com, oraz za “Better Care” - filozofię organizacji.

“Wyjątkowe osiągnięcia firmy Business Lease sprawiły, że postanowiliśmy przyznać jej nagrodę New Product Innovation Award za rok 2015” – ogłosiła niezależna firma doradcza Frost & Sullivan.

W raporcie Frost & Sullivan czytamy: “Nasze analizy wykazały, że firma Business Lease dobrze zidentyfikowała główne wyzwania rynku i zaprojektowała swoje produkty i usługi w sposób dowodzący wyjątkowego podejścia do badań i interpretacji potrzeb klientów, właściwego priorytetowania szans, które daje rynek oraz stworzenia strategii mającej na celu dostarczanie klientom wartości”.

Najbardziej innowacyjna firma leasingowa Europy w 2018 r.!

Business Lease odbierze nagrodę 29 czerwca w Londynie. Dla firmy jest to dowód, że znajduje się na najlepszej drodze do realizacji swojego celu na 2018 rok: bycia najbardziej innowacyjną firmą leasingową w Europie. Niezależna analiza rynku leasingowego wykonana przez Frost & Sullivan to efekt kilkumiesięcznego badania opartego na wielu wywiadach. Na pięciu wymiarach stanowiących główne kryteria analizy Business Lease osiągnęło wyniki lepsze niż którakolwiek konkurencyjna firma:

Business Lease posiada gamę łatwych w obsłudze produktów i usług pomagających klientom zredukować koszty operacyjne oraz rozmiar floty i wydatki na nią, a także zwiększyć mobilność pojazdów i pomóc wygenerować dodatkowy zysk. Poza orientacją na klienta firma Business Lease ma także  świadomość ekologicznego i społecznego aspektu swoich działań, co czyni jej produkty i usługi wyjątkowymi na rynku.

Myśląc o przyszłości: mniej samochodów na drogach

Business Lease chce przede wszystkim zwiększać mobilność, – dlatego skupia się nie na samych pojazdach, ale na mobilności, jaką zapewniają one klientom firmy i w efekcie zwiększają ich zysk z inwestycji. Zespół zarządzający promuje w firmie strategię proaktywnego doradzania klientom, aby optymalizowali wykorzystanie flot i wpływali w ten sposób na zwiększenie mobilności. Dlatego też wielu klientów zadowolonych z usługi leasingu korzysta z doradztwa oferowanego przez Business Lease w zakresie flot, a marka buduje w oczach klientów coraz bardziej pozytywną percepcję.

Coraz więcej samochodów elektrycznych poza optymalizacją wykorzystania floty celem Business Lease jest zwiększanie liczby samochodów z napędem elektrycznym.Proporcja takich pojazdów we flocie Business Lease jest najwyższa w porównaniu z konkurencją. Firma współpracuje z wieloma partnerami w celu promocji i leasingu samochodów elektrycznych.Business Lease dąży do stuprocentowej satysfakcji wszystkich interesariuszy i inwestuje w zdrowe relacje ze wszystkimi grupami zaangażowanymi w działalność firmy: kierowcami, właścicielami flot, zaopatrzeniowcami, pracownikami i społecznością, w której prowadzi działalność. Analiza rynkowa wykonana przez Frost & Sullivan wykazała, że firma Business Lease właściwie zidentyfikowała podstawowe wyzwania w swoim segmencie, a tworząc produkty i usługi wzięła pod uwagę zarówno potrzeby klientów, jak i prognozy dotyczące mobilności, co pozwoliło jej zoptymalizować ofertę i zwiększyć wartość oferowaną użytkownikom. Business Lease odznacza się wyjątkowym podejściem do analizowania potrzeb klientów, priorytezowania szans, które daje rynek oraz tworzenia strategii mającej na celu dostarczanie klientom wartości.

powrót