Menu Wyszukiwanie w witrynie

Blue Care

Odpowiedzialność ma swoje imię

Blue Care to sposób, w jaki realizujemy filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Traktujemy ją bardzo poważnie i wdrażamy w każdym aspekcie naszej działalności. Jej podstawy to solidarność, zrównoważony rozwój i całkowite koszty mobilności.

Całkowity koszt mobilności

Koncentrujemy się na wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztach, aby pomóc Ci lepiej zarządzać kosztami mobilności.

Zapewniamy Ci pełny wgląd w koszty w czytelnej i przejrzystej postaci - zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie pojedynczych kierowców oraz na wszystkich poziomach pośrednich. Bierzemy pod uwagę wszystkie zmienne, włącznie z emisją dwutlenku węgla i jej wpływem na całkowite koszty utrzymania floty. Dzięki analizie tych danych oraz konsultacjom z naszymi klientami wiemy, jak pomóc im zminimalizować ponoszone przez nich wydatki.
Po wykonaniu takiej analizy nasi klienci otrzymują od nas konkretne wskazówki, odpowiadające ich sytuacji i celom.

Całkowity koszt mobilności: Blue Care Monitor

Jesteśmy Twoim partnerem i dlatego Twoje potrzeby są dla nas najważniejsze. Zawsze szukamy możliwości oszczędzenia Ci problemów i wydatków. Aplikacja Blue Care Monitor, będąca częścią naszej filozofii Blue Care, pozwala Ci w trybie online zapoznać się z możliwościami redukcji kosztów oraz sposobami pozwalającymi na posiadanie bardziej zrównoważonej floty. Dzięki niej masz bezpośredni wgląd w różne aspekty działania swojego parku samochodowego:

Blue Care Monitor pomoże Ci edukować Twoich kierowców w zakresie ich zachowań na drodze.