Menu Wyszukiwanie w witrynie

Blue Care

Odpowiedzialność ma swoje imię

Blue Care to sposób, w jaki realizujemy filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu. Traktujemy ją bardzo poważnie i wdrażamy w każdym aspekcie naszej działalności. Jej podstawy to solidarność, zrównoważony rozwój i całkowite koszty mobilności.

Zadbajmy razem!

Czujemy się i jesteśmy odpowiedzialni za coś więcej, niż tylko biznes.
Wierzymy w moc wspólnych działań.

Sama troska o środowisko to za mało. Dlatego stworzyliśmy nasz Fundusz Blue Care i zawsze poszukujemy konkretnych lokalnych inicjatyw, które wspieramy.
Naszą myślą przewodnią jest “Po prostu działaj!".

Dlaczego dobroczynność?

Wspólne działania są podstawą tworzenia lepszej przyszłości. Wartości, które wspieramy, to bezpieczeństwo i mobilność. A wszystko, co robimy, robimy z myślą o ludziach.