MSSF16

Czy wiesz, czym jest standard MSSF16? Jeżeli nie, chcielibyśmy przedstawić jego szczegóły. Od stycznia 2019 r. zmienią się zasady księgowania leasingu w przypadku spółek prowadzących sprawozdawczość zgodnie ze standardami MSSF. MSSF16 jest nowym standardem dotyczącym leasingu i zastąpi istniejący dotychczas MSR17.

 

Masz wiecej pytań?

Skontaktuj się z nami

Co to jest standard MSSF16 i jaki wpływ może mieć na Twoją firmę?

Zmiany w zakresie księgowania leasingu zgodnie z MSSF zostały wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w celu ujednolicenia zasad prezentacji leasingu w sprawozdaniach finansowych.

Obecnie majątek finansowany leasingiem finansowym jest wykazywany jako składnik aktywów i jednocześnie zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy. Kosztem leasingobiorcy są amortyzacja oraz koszty odsetek. Raty z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się natomiast jako koszt w okresie trwania umowy. W związku z istniejącymi rozbieżnościami, zostaną wprowadzone następujące zmiany, mające zastosowanie do prezentacji leasingu operacyjnego u klientów prowadzących sprawozdawczość według standardów MSSF:

  • Zobowiązanie równe sumie opłat rat kapitałowych z tytułu leasingu pojawi się w pasywach bilansu wraz z odpowiednim składnikiem aktywów.
  • Aktywo będzie amortyzowane metodą liniową przez okres trwania poszczególnych umów leasingowych.
  • Odsetki naliczane będą metodą degresywną.

5 naszych zasad!

1

Z uśmiechem

Cieszymy się, gdy nasi klienci są zadowoleni z naszych usług

2

Prostota

Nasze umowy nie są pisane drobnym drukiem

3

Szybka pomoc

Zawsze jesteśmy do usług

4

Osobiste podejście

Interesujemy się klientami, a nie tylko liczbami

5

Innowacyjność

Stawiamy się w Twojej sytuacji

SAMOCHÓD TO NIE WSZYSTKO, CO OFERUJEMY

Zapraszamy do kontaktu – umów się z naszym doradcą
na spotkanie lub bezpłatną wycenę:
Kontakt Business Lease

Skontaktuj się z nami

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.